دانلود آهنگ یاس اصالت

۲۲ آذر ۱۴۰۲ ۰ نظر دانلود آهنگ

دانلود آهنگ یاس به نام اصالت

YasEsalat

دانلود آهنگ جدید یاس اصالت

متن آهنگ اصالت یاس

ما تو حصار همتو توو حصار منمن تو حصار تنمی خواد بذاره کمپشتِ نقاب تنگمنم نظاره گرعدالت مُرد ، صداقت مُردشرافت مُرد ، قناعت مُرددرایت مُرد ، سخاوت مُردنجابت مُرد رفاقت مُرد ، قضاوت بُردحسادت بُرد ، حماقت بُردحکایت بُرد ، وقاحت بُردجنایت بُرداصالتت کواصالتت کواصالت و گم کردم من زیر پوسته های این شهرقرق جبر بلوف و جعلدروغ محض شنود و شکجنون و جنگ بلوغ جهل جلو چشممغرور در شرف مرگتومور درد قلمبه ترحدود صد تا رخ دارمنمی دونم کدومشماین بالا ابر و مه مضطرب از تو لهمنزجر از خونه مثل مار از پونهدر پی روزنه پشتِ سر پر تنشپیش رو ممتنع سرنوشت مبهمهمثل برق و باد گذشت و داستانم همین شدتو حیاط خونمون حتی آسمانم زمین خورداز اون طرف آینده شد از آن کیاما نشستیم به دوخت و دوز پارگی هامخلص واقعی جاشو داد به ناخالصی‌ هاعمق وجودم ظلمات مثل غار سیاهبا این حال با این دنیا دارم کار زیادرفتنی از نگاه مقابل داره میادنقشه ها ابترن رهسپار سفرمشرح حال رفتنم از نگاه دفترممی درم روکِشت این ترک رو بشهخوار شدم تو چشت خار میشم تو چشتبرگ و ساقه آدمه ولی مرده ریشه هاکه جاشو داده به خوی و خصلت گرگ بیشه هازبون به فرم نیش مار و گربه میشه هارمیشکنیم همو و می رقصیم رو خرده شیشه هانامحسوس بد شدم طوری که عادی شه روندمدیگه واسم مهم نبود حتی آتیش جهنمواسه چاله های خودم چاه جدید کندمخیلی وقته تو زندونِ خودم وکیل بندممقتدر توی قاب منفجر تو نقابکوچه ها توی خواب کوچ ما به سوی خاکدیگری این خونست حرف نزنمی دونم که دارم یه کتاب نو رواز وسط می خونماصالتت کواصالتت کواصالت منو خاطره گرفتکه به ارق به اعتقاداتم خاتمه بدهپرتوی مثلث خونه و رفیق و مدرسهجادوم کرد و گفت به قافله برسمیتی که راه می رفت یه باطن کرختحس می کنم الان دیگه باطله طلسمتاریخ بهم می گه پی عدالت نگرداز روز ازل حساب بکن لغایت ابدقانون گذار بی قانون ما حامی قانونیمولی قصه عوض میشه وقتی خالیه جا نونیوقتی شک داری به خودت یعنی اسوه هراسیشرایط مسببه که دیگه نخبه نسازیماینه که جای ذوق و پول و کار و شغل اساسینشستیم به تماشای پای لخت مجازیواسه شب امتحان می خونی جدول ضربفردا نماز می خونی واسه شب اول قبرآهنگ فله ای می خونی واسه شب کنسرتهمه چی واسه کسب تکلیفه نه از ته قلبقبل ارتباط دک قبل استعداد سَدقبل اعتماد شک قبل احترام چکو فهمیدم و ماحصلش قبل افتخار ننگآموزش غلط جامعه رو استعمار کردچکیده های تجربه هامون رو پس میدیم با شعرمهم نیست رو آهنگام می خواد چه تصویری باشهفیلما هیچ کدوم وصف شعر ما نمی شدنتو لحظه های ما همه صحنه ها واقعی بودنکه گرون تموم می شد واسه من رویا دوستتا سوال به موندن یا رفتنیه گل یا پوچاینجا مثل یه کوسه بزرگم تو آکواریوماونجا یه ماهی کوچیک تو عمق اقیانوسچه بی مزه مسیری که راز و معما نداشتانتظار توام با تلاش یعنی امیدولی این‌ کلمه رو اجتماع انتظار نامیدهاینجا واژه امید بوی نا میده

یاس اصالت

دانلود آهنگ با کیفیت 320 دانلود آهنگ با کیفیت 128

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید